Przejdź do treści
Strona główna » Blog » O TDD słów moich kilka

O TDD słów moich kilka

Czym jest TDD

TDD czyli Test-Driven Development jest techniką pisania oprogramowania przewracającą podejście do tworzenia kodu o 180 stopni. Myślę, że intuicyjnym dla nas jest, że aby coś móc przetestować to należy najpierw to coś stworzyć, a dopiero potem przetestować. Podejście TDD zakłada coś zupełnie odwrotnego. Tworzenie funkcjonalności rozpoczynamy od napisania testu, a dopiero potem zaimplementowania kodu właściwego, który będzie testowany.

Istnieje przyjęty schemat, który bardzo dobrze pomaga zrozumieć jak należy do TDD podchodzić. Schemat ten jest tak naprawdę cyklem składającym się z trzech faz, który powtarzany jest iteracyjnie, aż do spełnienia przez kod produkcyjny wymaganej logiki biznesowej. Oto one:

 • faza red,
 • faza green,
 • refactor
Cykl TDD

Faza RED – tworzenie testu

Jest to faza od której rozpoczynamy cykl TDD. Jego celem jest napisanie testu, który nie będzie przechodził podczas testowania i zawsze taki na początku powinien być. Piszemy jedną małą funkcjonalność testu i wówczas przechodzimy do kolejnej fazy.

Faza green – tworzenie kodu właściwego

W fazie tej należy zaimplementować MINIMALNĄ ilość kodu produkcyjnego, który pozwoli na przejście testu. Dopiero gdy test zaświeci się na zielono, przechodzimy do kolejnej fazy.

Faza Refaktoryzacji kodu

Faza ta polega na tym aby powstały kod, zarówno testowy jak i produkcyjny doprowadzić do jak najbardziej „eleganckiej” postaci. Ważnym jest aby nie traktować tej fazy po macoszemu ponieważ ona właśnie w dużej mierze pozwala na pisanie aplikacji czytelnej dla innych programistów, a także dobrze zoptymalizowanej.

Po zakończeniu cyklu wracamy do fazy red czyli pisania kolejnej małej funkcjonalności testu, sprawiając że test znów zaświeci się na czerwono. Następnie przechodzimy do kolejnych faz, aż do momentu, w którym logika biznesowa zostanie poprawnie zaimplementowana i testy będą przechodziły na zielono.

Po co w ogóle używać TDD

Skoro już wiemy jaka jest procedura postępowania przy używaniu metody TDD należy zatem zastanowić się po co w ogóle stosować to podejście. Jakiekolwiek pisanie testów sprawia, że trzeba napisać o wiele więcej kodu i nie ma to znaczenia czy piszemy testy po implementacji funkcjonalności czy też przed nią. Nie mniej jednak poświęcony czas zwraca się później z nawiązką.

Metoda TDD pozwala na stworzenie kodu, który będzie łatwo testowalny, ponieważ od testu wychodzimy i podążamy do jego przejścia. Początkowe wyznaczenie celu, który ma kod produkcyjny spełniać sprawia, że łatwiej napisać kod, który będzie się dobrze zachowywał w różnych warunkach brzegowych takich jak np. przekazywanie do funkcji i metod wartości null.

Napisanie wielu testów pozwala na późniejsze łatwe wychwytywanie różnych bugów, które mogą być trudne do namierzenia. Może się zdarzyć że będziesz musiał dokonać zmiany w już istniejącym kodzie. Jeśli napiszesz sporo testów, może okazać się że zaoszczędzisz wiele godzin na późniejszym poszukiwaniu błędu.

Jednakże najważniejszą wg mnie zaletą stosowania TDD jest fakt, że programista zmuszony jest do pisania testów, które niejednokrotnie po napisaniu działającego kodu schodzą na dalszy plan. TDD wymusza pewien rygor postępowania i porządkuje pracę. Dodatkowo każde przejście testu na zielono jest swego rodzaju nagrodą i z pewnością w dłuższej perspektywie motywuje do dalszej pracy.

Kilka zasad jak poprawnie pisać w TDD

Aby cała nasza praca poświęcona na pisanie testów nie poszła na marne warto jest stosować kilka podstawowych zasad:

Pisz testy jednostkowe

Testy jednostkowe mają to do siebie że testują mały fragment kodu, a co za tym idzie świetnie wpisują się w ideę aby poszczególne wdrażane funkcjonalności dzielić na mniejsze kroki i iteracyjnie dokładać kolejne cegiełki do kodu

Stosój zasadę given-when-then

Warto jest aby stosować te zasadę ponieważ bardzo dobrze organizuje ona kod i pozwala na łatwe i szybkie zrozumienie funkcjonalnosci który dany test sprawdza.

@Test
void testSummingTwoNumbers() {
 
  //given
  Calculator calculator = spy(Calculator.class);
  given(calculator .getFirstValue()).willReturn(2);
  given(calculator .getSecondValue()).willReturn(3);
 
  //when
  int result = calculator.sumNumbers();
 
  //then
  then(calculator ).should().getFirstValue();
  then(calculator ).should().getSecondValue();
  assertThat(result, equalTo(5));
}

powyższy kod omówię dokładniej w podrozdziale o obiekcie typu spy, lecz wyraźnie widać w nim 3 sekcje organizujące test.

testy Nazywaj intuicyjnie

Ważnym jest, aby nazwa testu jednoznacznie określała co dany test sprawdza. Nie bój się stosować dłuższych nazw jeśli jest to konieczne. Gdy jakiś test później zaświeci się na czerwono łatwo będzie Ci zanaleźć przyczynę tego że test nie przeszedł.

Testuj po refaktoryzacji

Należy pamiętać, że testy należy odpalać również po zrefaktoryzowaniu kodu. Czasem pozornie niewielka zmiana może przez nieuwagę doprowadzić do błędów, które zmienią działanie kodu.

Miej umiar

Szczególnie w początkowej fascynacji metodą TDD można nieco przesadzić z pokryciem kodu testami. Nie testujmy rzeczy oczywistych takich jak np. settery i gettery. Pamiętajmy że wykonanie testu zajmuje zazwyczaj niewiele czasu, lecz jeśli napiszemy tych testów kilkaset lub kilka tysięcy, odpalanie ich może być naprawdę czasochłonne.

Oddzielaj kod testowy od kodu produkcyjnego

Pamiętaj aby kod testu znajdował się w specjalnym przeznaczonym do tego miejscu. Zazwyczaj IDE i frameworki, w których pracujemy same zadbają o to aby kod produkcyjny był w katalogu src, a kod testowy w osobnym katalogu test.

Izoluj testy od środowiska pracy

Ważnym jest aby testy wykonywały się w izolacji od środowiska w którym pracujemy. Chodzi o to aby nie odwoływać się do plików lokalnych, baz danych. Z pomocą tutaj przychodzą obiekty typu mock, stub czy spy, o których przeczytasz w kolejnych akapitach.

Mock, Stub, Spy

Tytułowe pojęcia tyczą się obiektów, które tworzymy w celu przetestowania działania metod w teście. Można je nazwać swego rodzaju królikami doświadczalnymi. Czym dokładnie są te obiekty.

Stub

Jest to najbardziej prymitywny sposób aby utworzyć obiekt na którym będziemy wykonywać testy. Obiekt ten powstaje na podstawie stubowej klasy, która ma na celu zasymulowanie działania prawdziwej klasy. Używa się go np. wtedy gdy nie ma mamy dostępu do rzeczywistych klas, lecz znamy jej zasadę funkcjonowania, lub wtedy gdy testowane przez nas metody wymagają działania na danych, a jak wspominałem wcześniej należy izolować testy od środowiska pracy kodu.

Wadą stosowania takiego rozwiącania jest to, że w przypadku rozbudowania klasy, na której prowadzimy testy musimy również rozbudowywać w miarę potrzeb klasę stubową.

mock

Mock jest typem obiektu, który generowany jest automatycznie na podstawie klasy, którą chcemy przetestować. Zazwyczaj do używania mocków wymagane są dodatkowe biblioteki jak np. Mockito dla języka Java. Sposób tworzenia obiektu jest bardzo prosty, a w przypadku Mockito wyglądać może np. tak:

MySampleClass mySampleClass= mock(mySampleClass.class);

Ta jedna linia kodu sprawia, że tworzony jest nowy obiekt, którego pola zostają wypełnione prostymi danymi, jak np. dla pól integer przypisywane są wartości 0. Zaletą tego rozwiązania jest to, że nie musimy tworzyć oddzielnych klas na potrzeby testów Każda zmiana w klasie którą mockujemy jest automatycznie uwzględniana przy tworzeniu mocka. Dodatkowo biblioteki takie jak Mockito dają nam wiele narzędzi do sprawdzania jakie parametry zostały użyte przy wywołaniu danej metody czy też zlicza np. krotność wywołania danej metody.

Spy

Jest to swego rodzaju połączenie mocka i stuba. Jego główną zaletą jest to że daje programiście elastyczność ponieważ jest tworzony na podstawie klasy, której działanie symulujemy, natomiast możemy narzucić np. jakie wartości mają poszczególne metody zwrócić i użyć ich potem do przetestowania innej metody.

@Test
void testSummingTwoNumbers() {
 
  //given
  Calculator calculator = spy(Calculator.class);
  given(calculator .getFirstValue()).willReturn(2);
  given(calculator .getSecondValue()).willReturn(3);
 
  //when
  int result = calculator.sumNumbers();
 
  //then
  then(calculator ).should().getFirstValue();
  then(calculator ).should().getSecondValue();
  assertThat(result, equalTo(5));
}

W powyższym kodzie zasymulowaliśmy zwracanie wartości z getterów, a następnie otrzymane wartości użyliśmy do przetestowania kodu sumującego dwie liczby w metodzie sumNumbers():

int sumNumbers(){
  return getFirstValue() + getSecondValue();
}

Każdy z pokazanych sposobów ma swoje wady i zalety, ale dają szeroki wachlarz możliwości i są realnym usprawnieniem przy pisaniu testów aplikacji.

1 komentarz do “O TDD słów moich kilka”

 1. Pingback: WetApp - Szybka Prognoza Pogody – Wojciech Siwek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosuję pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: View more
Ustawienia ciasteczek
Akceptuj
Blokuj
Polityka prywatności
Polityka prywatności & ciasteczka
Nazwa ciasteczka Aktywny

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przezE MNIE informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.wojciechsiwek.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Wojciech Siwek
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: wojciech.siwek.programista@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Obsługa zapytań przez formularz
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: NETMARK.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • operatorzy pocztowi
  • operatorzy systemu komentarzy
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek